Website Banner
 
 
T.SINTAWEE
    กระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยระบบ
    COLOR SORTER 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
 
     
 
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่
  
www.t-sintawee.com
  
    เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าพืชไร่ทุกชนิด
    ภายใต้เครื่องหมาย ตราเหรียญทองและตราธงชัย
    เราประกอบกิจการมามากกว่า 35 ปี และลูกค้า
    สามารถมั่นใจในสินค้าของเราได้ทั้งคุณภาพ
    และราคาสินค้าเราคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด
 
     
  เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย โดยระบบ COLOR SORTER  เพื่อให้สินค้าทุกเมล็ดได้มาตราฐาน ก่อนจะถึงมือคุณ  
     
  สินค้าพืชไร่ทุกชนิด อาทิเช่น ถั่วเขียว Mung Bean, ถั่วเขียวผ่าซีกเลาะเปลือก Peeled-Split Mung Bean,
ถั่วเขียวผ่าซีก Split Mung Bean, ลูกเดือย  Job’s  Tears, ถั่วดำ Black Bean, ถั่วแดงหลวง Red Kidney
Bean, ถั่วมันแดง/ถั่วแดงเล็ก Red Bean, ถั่วขาว Black Eye Bean, ถั่วเหลือง Soy  Bean
ถั่วเหลืองผ่าซีกเลาะเปลือก Peeled-Split  Soy  Bean, งาดำ Black Sesame, งาขาว ,White Sesame
 
     
             แนะนำสินค้าขายดี  
     
 
     
 
             
  ถั่วเขียว
Mung  Bean

จำหน่ายถั่วเขียวปลีก-ส่ง
 
  ถั่วเขียวผ่าซีกเลาะเปลือก 
Peeled-Split Mung Bean
จำหน่ายถั่วเขียวผ่าซีกปลีก-ส่ง
เหมาะสำหรับทำใส้ขนมกับถั่วทอด
 
ถั่วเหลือง
Soy  Bean

จำหน่ายถั่วเหลืองปลีก-ส่ง
 
 
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
             
 
ถั่วเหลืองผ่าซีกเลาะเปลือก
Peeled-Split  Soy  Bean

จำหน่ายถั่วเหลืองผ่าซีกปลีก-ส่ง 
เหมาะสำหรับทำน้ำเต้าหู้กับ
ฟองเต้าหู้ถั่วแดง
  ถั่วมันแดง/ถั่วแดงเล็ก
Red  Bean
จำหน่ายถั่วมันแดง/ถั่วแดงเล็ก ปลีก-ส่ง

  ถั่วดำ
Black  Bean

จำหน่ายถั่วดำปลีก-ส่ง
เหมาะสำหรับทำใส้ขนม
 
             
 
             
             
             
  เปลือกฝักถั่วเขียว สำหรับ
ผสมดิน

  แป้งถั่วเขียว สำหรับผสม
อาหารสัตว์

     
 
     
   
 
     
 
             
 
Current Pageid = 1